Aktuellt

 

 

Aktuellt från Styrelsen

 

Årsmöte har avhållits och en del ändringar i styrelsen har skett-se den aktuella sammansättningen i styrelsens sida.

 

Bordtennis på Folkets Hus flyttas till måndagar från 18.00. Vill Du veta mer kan Du kontakta Börje Forsberg tel 070 267 55 75. Välkommen!

 

Bingo-Lotto

Du kan köpa Dina bingo-lotter av Björn Nordling, Gammelgården 163, tel 31213 eller Helena och Micke Pettersson, Nordanå, tel 31161

Sommarjobb !

Vill Du hjälpa föreningen med gräsklippning och annan skötsel av anläggningar och badplats under sommaren? Du som då fyllt 16 år och vill arbeta några timmar då och då, dag eller kvällstid ska ta kontakt med Ordf Björn Nordling tel 31213 / 070 6024170 eller e-post bjorn.uj.nordling@telia.com , senast 30 april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli gärna medlem i Viksjö IF

 

Medlemskap för 2018: Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2018. Avgiften är 50:-/person eller 100:-/familj inkl barn upp till 18 år. Ange namn och födelseår på de som Ni betalar medlemsavgiften för. Avgiften betalas till vårt bankgiro

421-1066

 

 

Bidrag och Sponsring till Skoterlederna.

 

Lederna kräver stora insatser i arbete, maskiner och drivmedel, bl.a. tvingades vi köpa en ny maskin vintern 2017.

 

Vi jagar sponsorer/bidragsgivare till detta. Vill Du bidra med en summa ska Du ta kontakt med Christoffer Dalin tel 073 8429825.

 

Glädjande nog har dom första bidragen börjat komma in i föreningens räkenskaper.

 

 

Webbansvarig: VIF genom Åke Svedlund